Håkan Aksell

Personalkoordinator – Till sjöss

Några av mina kollegor